Økologiske griser

Fra og med 2018 er det mulighet for å kjøpe andel i økologiske griser fra Purkemyra parselljordbruk på Bakke Gård.

I tillegg kan man kjøpe kjøtt til 200,- pr. kilo.

Ta kontakt nå

 

Økologiske griser

 

På gården er det også mulighet for røyking i egen røykehytte.