Kongseplerød Hagegrend

Kongseplerød Hagegrend er et  boligprosjekt i naturskjønne omgivelser ved Tømmeråstjern hvor det skal legges til rette for unik og stedstilpasset arkitektur der bærekraft, kultur og det gode liv står i fokus. Eplerød ligger nord i Holmestrand kommune, bare fem minutter til Hof og ti minutter til Sande stasjon. Vestfold er et foregangsfylke hva gjelder økologisk drift og Sande ligger fremst med blant annet landets største og beste økofestival.  

Prosjektet består av totalt fire tun og det første tunet vil ha 13 hus fordelt over 16 boenheter bestående av tre microhus på ca 90 kvm, tre tomannsboliger og syv eneboliger. Tunet vil også ha et felleshus med garasje, store fellesområder med strand. Alt integrert i et flott skoglandskap rundt Tømmeråstjern.

Området ventes byggeklart helt i slutten av 2019.

Hvor

Området ligger i Holmestrand kommune, 5 minutter unna Hof og ti minutter til Sande stasjon, hvor det går to tog i timen til Oslo.

Illustrasjonen nedenfor viser de fire tunene, hvor første byggetrinn er tun 2 og hvordan dette er plassert i terrenget.

Området vil bli regulert inntil maks 50 boenheter, fordelt som husmannsplasser, microhus, eneboliger, tomannsboliger og selvbyggetomter. Det vil også reguleres for et felleshus som vil fungere som kontor/co-working space, kafé og overnattingsplass. Det vil også etableres badeplass med badebrygge.

Husene

Husene er inspirerte av norsk tradisjonell gårdsarkitektur, med naturlig ventilasjon og gode energiløsninger som solcellepaneler og ladestasjon for elbiler.

Enebolig

Microhus

Om oss

Selgere og initiativtagere er Marie Sølverud og Jarle Kjepso, som bor på Bakke Gård; et gårdsbruk i Vestfolds naturskjønne omgivelser. Marie er advokat og driver sitt eget firma med kontor i Drammen. Jarle er sjømann, bonde og levemann.

Nå ønsker vi at også andre skal få ta del i disse gode gårdsopplevelsene. For besøkende tilbyr vi overnattingsmuligheter i form av AirBnB. Vi driver Løkfabrikken, en kulturscene med kafé, konserter og barneaktiviteter. På gården driver vi også parseller og mulighet for å ha andel i økologisk gris. Det er kort vei til flotte turområder, det er lett å drive dyrehold, og barna kan trygt løpe fritt på store grøntarealer knyttet til gården. Det er hestehold og muligheter til ridning i umiddelbar nærhet.

Megler for prosjektet er daglig leder og partner Stein Erik Lie, fra Proaktiv Holmestrand.

Utbygger er Langedrag, en byggmesterbedrift med lang erfaring innen byggebransjen og ansvarlig for gjenoppbyggingen av Bakke Gård etter brannen i 2013.

Tegninger er utarbeidet at Torgeir Rønsen, lokal tømrer og 3D-tegner.

Er du interessert eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt nå

Området

Bilde: Tømmeråstjernet er i kontakt med Kongseplerød Hagegrend.

Illustrasjon: Vann renner ut i Tømmeråstjernet. Tømmeråstjernet har flott beliggenhet mellom skogkledte åser. Ved å lokalisere boligbebyggelse riktig, skapes det god kontakt med tjernet og man sikrer gode vannveier for overvann og rensing av gråvann.

Kollene

Bilde: Koller på Kongseplerød Hagegrend.

Illustrasjon: Kart over koller på Kongseplerød Hagegrend. På tomten er det fine små koller. Her vokser det furu bjørk og osp. Kollene er egnet for naturlek og har fine romlige kvaliteter i et boligområde. Bebyggelse må lokaliseres i tilknytning til kollene.

Grønne felt viser lokalisering av koller innenfor området. Bygningene blir bygget rundt disse kollene.

Utsyn

Illustrasjon: Alle boliger har utsyn mot Tømmeråstjernet. Boliger lokaliseres slik at alle har utsyn til Tømmeråstjernet.

Lokale materialer og håndverk

I prosjektet skal det brukes lokale leverandører og entreprenører. Vårt utgangspunkt for byggeskikk er lokalt tømmer som kan foredles på lokale sagbruk. Dette gir standardisert trevirke som vår grunnmodul. Sammen med lokalt håndverk legger dette til rette for en rasjonell, stedstilpasset og kortreist byggeprosess.

Det arkitektoniske uttrykket er basert på naturlige materialer.
Ved god design, rett materialvalg og nøyaktig utførelse gir dette bygninger med lang levetid og effektivt vedlikehold. Samtidig skapes et særeget uttrykk som skiller seg fra samtidens konvensjonelle bruk av livløse materialer og unødvendige kjemikalier.

Bakke Gård

Løkfabrikken kulturscene ligger i umiddelbar nærhet og mulighet til å leie parsell og kjøpe andel i økologiske griser. Det er også etablert grupper på Facebook for hagegrendaEplerød Puls, og for Purkemyra parselljordbruk, hvor man kan følge med på hva som skjer i området.

Det er også mulighet for hestehold og ridning på nærliggende beiteområder og rideplass.