Planleggingsøkt for «Kongseplerød Hagegrend»

Tirsdag 19.09.2017 samlet team av arkitekter / landskapsutbyggere / grunneiere seg for å gjennomgå planene for den nye økogrenda som Bakke Gård tenker å bygge ved siden av Tømmeråstjern. 

Plantegninger for økogrenda.
Plantegningene viser 50 boenheter inkl. 5 husmannsplasser.
Gjennomgang av plantegninger

I løpet av halvannet år er det byggeklart for eneboliger, tomannsboliger, og husmannsplasser fordelt på fire tun.

Mer om Kongseplerød Hagegrend